Váš nestranný průvodce po českých a slovenských horách již od roku 2001

Archeoskanzen Havránok

Archeoskanzen Havránok

Pozoruhodnou archeologickou lokalitou nad přehradní zdí Liptovské Mary je Havránok. Muzeum v přírodě leží 2km jižně od obce Bobrovník, na vrchu Úložisko. Havránok patří mezi nejdůležitější archeologické naleziště na území Slovenska, svědčící o přítomnosti Keltů v regionu Liptov. Našli se zde pozůstatky keramiky, šperků, předmětů ze železa a bronzu. Také zbytky hradeb a pozůstatky sídliště z mladší doby železné.
Stálá expozice Liptovského muzea Vás v archeologickém areálu seznámí s modernizovanými objekty keltské kultury a středověku. Najdete zde rituální areál obydlí, rituální areál obětiště, středověký hrádek, pec na vypalování keramiky, valy s branou a jiné zajímavosti. V letním období se areál přeměňuje na místo šermířských soubojů, náboženských obřadů, různorodých řemeslných činností a jiných kulturních akcí.

Schovat pozadí