Váš nestranný průvodce po českých a slovenských horách již od roku 2001

Hrad Bezděz

Hrad Bezděz

Národní kulturní památka - státní hrad Bezděz byl založen v roce 1264 českým králem Přemyslem Otakarem II. Jedná se o jeden z nejvýznamnějších gotických hradů v Česku, ale patří i mezi naše nejzajímavější a nejoblíbenější středověké památky. Nachází se v okrese Česká Lípa, nad obcí Bezděz, nedaleko Máchova jezera a města Doksy. Hrad Bezděz je nejlépe dochovaným hradem Přemysla Otakara II. V hradu věznil markrabě Ota Braniborský královnu Kunhutu, vdovu po Přemyslu Otakaru II, se svým synemVáclavem. Královně se podařilo utéci, ale Václav tu byl držen nadále. V roce 1623 se hrad stal součástí frýdlantského panství vévody Albrechta z Valdštejna. Od druhé poloviny 17. století zde sídlili montserratští benediktini, kteří si jej upravili pro své potřeby. Klášter byl zrušen Josefem II. v roce 1785 a z hradu se stal zdroj levného stavebního materiálu pro okolní obyvatele. Do poloviny 19. století byl zříceninou, která byla vyhledávaným místem národních poutí. V letech 1833-1835 jej několikrát navštívil romantický básník Karel Hynek Mácha. Na Bezdězu také často přebýval Karel IV. Na hradě je k vidění gotická kaple, královský palác, purkrabství, původní hradební zdi s cimbuřím, Čertova a Velká věž a podél přístupové stezky jsou postaveny barokní kapličky křížové cesty.

Schovat pozadí