Váš nestranný průvodce po českých a slovenských horách již od roku 2001

Ubytování Křivoklátská vrchovina, Český kras

Zpět

Křivoklátská vrchovina, Český kras Zajímavosti o horách

Křivoklátsko bylo vyhlášeno chráněnou krajinnou oblastí. Bylo zařazeno mezi biosférické rezervace organizací UNESCO, a to díky vysoké přírodovědné hodnotě, přesahuje významem hranice státu. Na území Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko byly do dnes na ochranu nejvýznamnějších hodnot a nejzachovalejších ekosystémů vyhlášeny čtyři národní přírodní rezervace, 16 přírodních rezervací, pět přírodních památek a 43 památných stromů a jejich skupin. Dále je uvnitř CHKO v rámci soustavy NATURA 2000 vyhrazena ptačí oblast a do národního seznamu se řadí 10 evropsky významných lokalit.

 

 

Téměř celá oblast se nalézá v Křivoklátské vrchovině a v severní části Plaské pahorkatiny s velkým podílem polo-přirozených a přirozených lesů, se zastoupením 84 druhů původních lesních dřevin.

Západně od turisticky oblíbených Skryjských jezírek na hranici CHKO najdete ves Podmokly, kde byl nalezen zlatý poklad z dob keltských. V okolí Podmokel je roztroušno mnoho křesťanských soch, jako by chtěly osvětlit významný nález. Keltské mince tzv. duhovky, ze sbírek Rokycanského muzea okraj bronzového vědra, ve kterém byl nalezen tzv. Podmokelský poklad, ze sbírek Rokycanského muzea. Zbirožský potok, místo pro pěkný letní výlet Křivoklátskem, vytvořil místy až 150 m hluboké průlomové údolí, kde nechybý peřeje ani vodopády. Kdysi na tomhle místě skály uzavíraly úzké údolí a tím zadržovaly vody. Ty prolomily skalní zátaras a vzniklou úzkou skalní průrvou protéká potok a vytváří vodopád.

Dalším hezkým turistickým cílem na Křivoklátsku je hrad Týřov, byl pravděpodobně postaven nakrátko po královském hradu Křivoklátu, do jehož majetku také patřil. První písemná zpráva je z roku 1249. Hrad postavený podle vzoru francouzských kostelů, nacházející se na vysokém ostrohu nad řekou Mží, byl významnou pevností nejen v Čechách, ale i v celé střední Evropě. Týřovické skály působí od Berounky velkolepě, také je z nich dobrý výhled na Křivoklátsko, Vysoký vrch a Skryje. Na hradě Točníku si můžete představit, jak hrad vypadal před mnoha lety, vychutnat si výhled na Brdské Hřebeny i na druhou stranu, na Křivoklátsko. Pro vaše ratolesti je zde něco jako "středověká vesnička" a v hradním příkopu pod mostem můžete spatřit medvědy.

Mezi pěkná turistická místa Křivoklátska patří Krušná hora, spolu s Velízem utváří výrazné kopce uprostřed Křivoklátska, můžete se podle nich dobře zorientovat a naplánovat Křivoklátskem turistický výlet. Už od dávných keltských dob zde probíhala těžba železné rudy.

Jedno z nejzajímavějších přírodních míst je Chráněná krajinná oblast Český kras, byla vyhlášena v roce 1972 na rozloze 128 km² na ochranu nejcennější části barrandienské pánve. Nachází se mezi Prahou a jihem Berouna. Jedná se o území tvořené převážně prvohorními usazeninami (vápenci, břidlicemi) silurského a devonského stáří s četnými krasovými jevy včetně jeskyní patřících k největším v Čechách. Přes svou nízkou nadmořskou výšku, která se pohybuje od 208 m. n. m. Zde vytvořil velmi pestrý členitý reliéf, zejména díky erozní činnosti Berounky a jejích přítoků, údolí mají mnohdy kaňonovitý ráz.

Další turistická lokalita Křivoklátska, kterou byste měli navštívit na vaší dovolené v Křivoklátsku s rodinou je hrad Karlštejn. Je jedním z nejznámějších českých hradů, který je velmi oblíben mezi zahraničními turisty v Křivoklátsku. Karlštejn byl založen v roce 1348 českým králem Karlem IV., později i římským císařem. Roku 1365 význam Karlštejna vzrostl, když na něj nechal císař převést ostatky svatých a uložil je ke korunovačním klenotům do nové kaple sv. Kříže, zřízené v hlavní věži, na nejbezpečnějším místě. Hlavní výzdobu Kaple sv. Kříže tvoří kolekce 129 deskových obrazů (místy až ve 4 řadách), nejvíce z nich vytvořil mistr Theodorik.

Dalším křivoklátským výletním místem při pobytu na Křivoklátsku je Tetín. Počátky jsou spjaty s vybudováním rozsáhlého slovanského sídliště v 8. století, podle pověsti ho založila Krokova dcera Teta, sestra kněžny Libuše. Historicky doloženou událostí je vražda (roku 921 byla uškrcena) kněžny Ludmily, babičky knížete Václava. Na vrcholu Damilu se nacházejí poslední zbytky pravěkého hradiště. Na jižním úpatí Damilu se nacházejí dva bývalé vápencové lomy – naleziště devonských zkamenělin. Kouzlo tohoto místa můžete obdivovat skutečně skrz na skrz a to právě díky Koněpruským jeskyním, které odkrývají i tajemná zákoutí pod povrchem země. Koněpruské jeskyně jsou nejdelším a určitě jedním z nejznámějších jeskynních systémů v Čechách. Nejen pro to stojí za vidění. Specialitou Koněpruských jeskyní jsou hlavně takzvané Koněpruské růžice, plno dalších cenných archeologických nálezů a tajná penězokazecká dílna.

V tomto okolí najdete i plno zajímavých křivoklátských turistických obcí a vesniček s nabídkou levného ubytování na Křivoklátsku. Jednou takovou je Sv. Jan pod Skalou. V centru obce Sv. Jan pod Skalou stojí kostel sv. Jana Křtitele s přilehlým benediktýnským klášterem. O dvě stě metrů výš najdete unikátní skanzen Solvayovy lomy, který zobrazuje zašlou slávu místních horníků dolujících vápenec. Turisté na výletě křivoklátskem v Solvayových lomech zde získají ucelenou představu o tom, jak se dříve těžil, dopravoval a zpracovával vápenec, jak těžký byl život horníků a v jakých podmínkách a útrapách dělníci vlastně pracovali. Pokochat se tu mohou fotografiemi, unikátními vozíky, příslušenstvím lanové dráhy, těžebním náčiním i historickými stroji. Obec Chrustenice je vzdálena zhruba 10 km od Prahy po dálnici D5. Těsně sousedí s městečkem Loděnice u Berouna. V obci je možnost sportovního vyžití - tenis, odbíjená a kopaná. V rozlehlém kempu s ubytováním na Křivoklátsku je přírodní bazén. K návštěvě zve Železnorudný důl Chrustenice, ten patřil ve své době k největším a nejvýznamnějším dolům Barrandienu. Obec Chrustenice je ideálním výchozím místem pro výlety do Českého krasu a Křivoklátska.

Sejdeme  se na horách!

Schovat pozadí