Váš nestranný průvodce po českých a slovenských horách již od roku 2001

Zámek Bor

Zámek Bor

Objekt borského zámku vznikl postupnými přestavbami raně gotického vodního hradu. K nejviditelnějším pozůstatkům  patří stará válcová věž s třímetrovým zdivem. Ochoz věže se nachází ve výšce 30 metrů. Zámecký areál je  komplexem architektonických částí, který tvoří prakticky všechna slohová údobí, která působila na českém území od raného středověku až do 19. století. Nejvýznamněji je v zámeckých budovách zastoupena gotika. Velmi významnou etapou v dějinách hradu je vrcholně gotická přestavba ze 60. let 14. století, která již vytvořila dispozici stávajícího zámku. Poslední historickou stavební etapou je romantismus, který dal areálu dnešní podobu zámku. Zámek je přístupný.

Schovat pozadí